Skip to content

 

DANS- OCH RÖRELSETERAPI

 

Dans- och rörelseterapi är en av de konstnärliga terapiformerna, och är en kreativ psykoterapeutisk behandlingsmetod.

I dans- och rörelseterapi varierar man rörelse och samtal. Ibland rör man sig till musik, ibland i tystnad.

Dans- och rörelseterapin anser att kropp och psyke är en helhet som samspelar och påverkar varandra.

Dans- och rörelseterapin fick sitt första genombrott efter andra världskriget när man utvecklade nya behandlingssätt för traumatiserade soldater.