OM MIG

Jag har en privat mottagning på Hälsans Hus i Stockholm.

Utbildningar:

  • Socionomprogrammet på Stockholms universitet -78
  • Danspedagogutbildningen på Danshögskolan, Stickholm -84
  • Utbildningsgrupp i dansterapi för Karin Thulin 96-97
  • Dansterapeututbildningen, Danshögskolan i Stockholm -99
  • Kurs i affektteori för musik- och dansterapeuter -04
  • Certifierad ledare av kognitiv samtalsgrupp -07
  • Kognitiv coaching -09
  • Psykoterapeutprogrammet, Stockholms Universitet -17

Mirjam Grocher Schildt