Skip to content

Utbildningar

Psykoterapeutprogrammet, Stockholms Universitet (2017)

Kognitiv coaching (2009)

Certifierad ledare av kognitiv samtalsgrupp (2007)

Kurs i affektteori för musik- och dansterapeuter (2004)

Dansterapeututbildningen, Danshögskolan i Stockholm (1999)

Utbildningsgrupp i dansterapi för Karin Thulin (1996-97)

Danspedagogutbildningen på Danshögskolan, Stockholm (1984)

Socionomprogrammet på Stockholms universitet (1978)