OM DANS- OCH RÖRELSETERAPI

lankbild

Kort om Dans- och Rörelseterapi

  • Dans- och rörelseterapi är en av de konstnärliga terapiformerna, och är en kreativ psykoterapeutisk behandlingsmetod.
  • I dans- och rörelseterapi varierar man rörelse och samtal. Ibland rör man sig till musik, ibland i tystnad.
  • Dans- och rörelseterapin anser att kropp och psyke är en helhet som samspelar och påverkar varandra.
  • Dans- och rörelseterapin fick sitt första genombrott efter andra världskriget när man utvecklade nya behandlingssätt för traumatiserade soldater.

mirjam_img

Mirjam Grocher Schildt

Diplomerad dansterapeut

LÄS MER OM MIRJAM